ingilizce kuran, Rahman suresi, The BeneficentKur'an-i Kerim Meali, Ingilizce ve Türkçe Meal Birarada, Ingilizce Quran,Türkçe Kuran, Karsilastirmali Kuran.

İngilizceDersanesi.com

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
QURAN ( ENGLISH - TURKISH )
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
 
 

 

Advertisement

 

 

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
55 - Rahman [ The Beneficient ]
1. Çok merhametli (Allâh),
The Beneficentt
2. Kur'ân'ı öğretti.
Hath made known the Qur'an.
3. İnsanı yarattı.
He hath created man.
4. Ona beyânı (konuşup, düşüncelerini açıklamayı) öğretti.
He hath taught him utterance.
5. Güneş de, Ay da bir hesap ile(cereyan etmekte)dir.
The sun and the moon are made punctual.
6. Necm (bitkiler, yıldızlar) ve ağaçlar (Allah'a) secde etmektedirler.
The stars and the trees adore.
7. Göğü yükseltti ve mizânı koydu.
And the sky He hath uplifted; and He hath set the measure,
8. Tartıda taşkınlık edip dengeyi bozmayın.
That ye exceed not the measure,
9. Tartıyı adâletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.
But observe the measure strictly, nor fall short thereof.
10. (Allâh) Yeri halk için koydu.
And the earth hath He appointed for (His) creatures,
11. Onda meyva(lar) ve salkımlı hurmalar var.
Wherein are fruit and sheathed palm-treess
12. Saplı ve yapraklı dâne(ler) ve hoş kokulu bitkiler var.
Husked grain and scented herb.
13. (Ey cinler ve insanlar topluluğu) Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
14. İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı.
He created man of clay like the potter's,
15. Cin'i de hâlis ateşten yarattı.
And the Jinn did He create of smokeless fire.
16. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
17. İki doğunun ve iki batının Rabbidir.
Lord of the two Easts, and Lord of the two Wests!
18. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
19. İki denizi salıverdi, birbirine kavuşuyorlar,
He hath loosed the two seas. They meet.
20. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.
There is a barrier between them. They encroach not (one upon the other).
21. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
There cometh forth from both of them the pearl and coral-stone.
23. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
24. Denizde koca dağlar gibi akıp giden kocaman gemiler de O'nundur.
His are the ships displayed upon the sea, like banners.
25. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
26. (Yer) Üzerinde bulunan her şey yok olacaktır.
Everyone that is thereon will pass away;
27. Yalnız Rabbinin celâl ve ikrâm sâhibi yüzü bâki kalacaktır.
There remaineth but the Countenance of thy Lord of Might and Glory.
28. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
29. Göklerde ve yerde bulunanlar (her şeyi) O'ndan isterler. O, her gün (her ân) yeni bir iştedir.
All that are in the heavens and the earth entreat Him. Every day He exerciseth (universal) power.
30. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
31. Ey iki sekal, sizin için de boş vaktimiz olacak (sizin de hesabınızı göreceğiz).
We shall dispose of you, O ye two dependents (man and jinn).
32. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
33. Ey cinler ve insanlar topluluğu, göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeğe gücünüz yeterse geçin gidin. Ancak kudretle geçebilirsiniz.
O company of jinn and men, if ye have power to penetrate (all) regions of the heavens and the earth, then penetrate (them)! Ye will never penetrate them save with (Our) sanction.
34. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
35. İkinizin de üzerine, ateşten yalın alev ve kıpkızıl bir duman (yahut erimiş bakır) gönderilir, başaramazsınız.
There will be sent, against you both, heat of fire and flash of brass, and ye will not escape.
36. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
37. Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman...
And when the heaven splitteth asunder and becometh rosy like red hidee
38. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
39. O gün ne insana, ne de cin'e günâhından sorulur.
On that day neither man nor jinni will be questioned of his sin.
40. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
41. Suçlular, simâlarından tanınır, alınlar(ın)dan ve ayaklar(ın)dan tutulur.
The guilty will be known by their marks, and will be taken by the forelocks and the feet.
42. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
43. İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir!
This is Hell which the guilty deny.
44. Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.
They go circling round between it and fierce, boiling water.
45. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
46. Rabbinin divânında dur(up hesap ver)mekten korkan kimseye iki cennet var.
But for him who feareth the standing before his Lord there are two gardens.
47. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
48. İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları var.
Of spreading branches.
49. Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
50. İkisinde de akıp giden iki kaynak var.
Wherein are two fountains flowing.

Toplam 78 Ayet.

Şuan 1. Sayfadasınız.

Sayfalar :1 2 [»] [»»]

 

 
 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle