ingilizce kuran, Muzzemmil suresi, The Wrapped UpKur'an-i Kerim Meali, Ingilizce ve Türkçe Meal Birarada, Ingilizce Quran,Türkçe Kuran, Karsilastirmali Kuran.

İngilizceDersanesi.com

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
QURAN ( ENGLISH - TURKISH )
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
 
 

 

Advertisement

 

 

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
73 - Muzzemmil [ The Wrapped Up ]
1. Ey örtüsüne bürünen,
O thou wrapped up in thy raiment!!
2. Geceleyin kalk (namaz kıl); yalnız gecenin birazında (uyu).
Keep vigil the night long, save a littlee
3. Gecenin yarısında (kalk) yahut bundan biraz eksilt.
A half thereof, or abate a little thereoff
4. Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku.
Or add (a little) thereto and chant the Qur'an in measure,
5. Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız.
For We shall charge thee with a word of weight.
6. Gerçekten gece kalk(ıp ibâdet et)mek daha oturaklı ve (geceleyin) söz (du'â) daha etkilidir.
Lo! the vigil of the night is (a time) when impression is more keen and speech more certain.
7. Çünkü gündüz, senin uzun süre uğraşacağın şeyler vardır.
Lo! thou hast by day a chain of business.
8. Rabbinin adını an ve bütün gönlünle O'na yönel.
So remember the name of thy Lord and devote thyself with a complete devotionn
9. (O) Doğunun ve batının Rabbidir. O'ndan başka tanrı yoktur. Yalnız O'nu vekil tut.
Lord of the East and the West; there is no God save Him; so choose thou Him alone for thy defenderr
10. Onların dediklerine sabret ve güzelce onlardan ayrıl.
And bear with patience what they utter, and part from them with a fair leave-taking.
11. Beni ve o ni'met sâhibi yalanlayıcıları yalnız bırak ve onlara biraz mühlet ver.
Leave Me to deal with the deniers, lords of ease and comfort (in this life); and do thou respite them awhile.
12. Doğrusu, bizim yanımızda bukağılar ve cehennem var.
Lo! with Us are heavy fetters and a raging fire,
13. (Dikenli) Boğazı tırmalayan bir yiyecek ve acı veren bir azâb var.
And food which choketh (the partaker), and a painful doomm
14. O gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar, dağılan kum yığınları olur.
On the day when the earth and the hills rock, and the hills become a heap of running sand.
15. (Ey insanlar,) Doğrusu biz size, aleyhinize tanıklık edecek bir elçi gönderdik; nasıl ki Fir'avn'a da bir elçi göndermiştik.
Lo! We have sent unto you a messenger as witness against you, even as We sent unto Pharaoh a messenger.
16. Fir'avn, elçiye karşı geldi. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.
But Pharaoh rebelled against the messenger, whereupon We seized him with no gentle grip.
17. Peki inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl kurtaracaksınız?
Then how, if ye disbelieve, will ye protect yourselves upon the day which will turn children grey,
18. Gök (bile) onun dehşetinden yarılır. Allâh'ın va'di mutlaka yapılmıştır.
The very heaven being then rent asunder. His promise is to be fulfilled.
19. Bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.
Lo! This is a Reminder. Let him who will, then, choose a way unto his Lord.
20. Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını; Seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Geceyi ve gündüzü takdir eden Allâh, sizin onu sayamayacağınızı (zamanı hesabedip gecenin belli sâ'atlerinde kalkamayacağınızı) bildiği için sizi affetti. Artık (belli bir sâ'at gözetmeden) Kur'ân'dan kolayınıza geleni okuyun (ne miktar kolayınıza gelirse o kadar gece namazı kılın, kendinizi zorlamayın.) Allâh, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allâh'ın lutfunu arayan başka kimseler ve Allâh yolunda savaşan daha başka insanlar bulunacağını bilmiştir. Onun için Kur'ân'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için verdiğiniz hayırları, Allâh katında verdiğinizden daha hayırlı ve mükâfâtça daha büyük bulacaksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allâh, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Lo! thy Lord knoweth how thou keepest vigil sometimes nearly two-thirds of the night, or (sometimes) half or a third thereof, as do a party of those with thee. Allah measureth the night and the day. He knoweth that ye count it not, and turneth unto you in mercy. Recite, then, of the Qur'an that which is easy for you. He knoweth that there are sick folk among you, while others travel in the land in search of Allah's bounty, and others (still) are fighting for the cause of Allah. So recite of it that which is easy (for you), and establish worship and pay the poor-due, and (so) lend unto Allah a goodly loan. Whatsoever good ye send before you far your souls, ye will surely find it with Allah, better and greater in the recompense. And seek forgiveness of Allah. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Toplam 20 Ayet.

Şuan 1. Sayfadasınız.


 

 
 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle