ingilizce kuran, Kiyamet suresi, The ResurrectionKur'an-i Kerim Meali, Ingilizce ve Türkçe Meal Birarada, Ingilizce Quran,Türkçe Kuran, Karsilastirmali Kuran.

İngilizceDersanesi.com

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
QURAN ( ENGLISH - TURKISH )
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
 
 

 

Advertisement

 

 

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
75 - Kiyamet [ The Resurrection ]
1. Yoo, kıyâmet gününe and içerim,
Nay, I swear by the Day of Resurrection;;
2. Yoo, dâimâ, kendini kınayan nefse and içerim.
Nay, I swear by the accusing soul (that this Scripture is true).
3. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor?
Thinketh man that We shall not assemble his bones?
4. Evet, toplarız, onun parmak uçlarnı düzenlemeğe gücümüz yeter.
Yea, verily. Yea, We are able to restore his very fingers!
5. Fakat insan, devamlı suç işleyerek ilerisini berbâdetmek ister.
But man would fain deny what is before him.
6. Kıyâmet günü nerede? diye sorup durur.
He asketh: When will be this Day of Resurrection?
7. Ama göz (güneş gibi ortaya çıkan gerçeğin karşısında) kamaştığı,
But when sight is confoundedd
8. Ay tutulduğu,
And the moon is eclipsedd
9. Güneş ve Ay bir araya toplandığı zaman!
And sun and moon are united,
10. (Evet) O gün insan: "Kaçacak yer neresi?" der.
On that day man will cry: Whither to flee!
11. Hayır, sığınacak yer yoktur.
Alas! No refuge!
12. O gün varıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzûrudur (ey insan).
Unto thy Lord is the recourse that day.
13. (O zaman) İnsanın yapıp öne sürdüğü, (yapmayıp) geri bıraktığı herşey kendisine haber verilir.
On that day man is told the tale of that which he hath sent before and left behind.
14. Doğrusu insan kendi nefsini görür,
Oh, but man is a telling witness against himself,
15. Birtakım özürler ortaya atsa da.
Although he tender his excuses.
16. (Ey Muhammed,) Onu hemen okumak için diline depretme.
Stir not thy tongue herewith to hasten it.
17. Onu (senin kalbinde) toplamak ve (sana) okumak bize düşer.
Lo! upon Us (resteth) the putting together thereof and the reading thereof.
18. O halde sana Kur'ân'ı okuduğumuz zaman onun okunuşunu izle.
And when We read it, follow thou the reading;
19. Sonra onu açıklamak da bize düşer.
Then lo! upon Us (resteth) the explanation thereof.
20. Hayır, siz çabuk(geçen şu dünyây)ı seviyorsunuz da,
Nay, but ye do love the fleeting Noww
21. Âhireti bırakıyorsunuz.
And neglect the Hereafter.
22. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar,
That day will faces be resplendent,
23. Rabbine bakar.
Looking toward their Lord;
24. Yüzler de var ki o gün asıktır.
And that day will other faces be despondent,
25. Kendisine bel kemiklerini kıran(belâ)nın yapılacağını anlar.
Thou wilt know that some great disaster is about to fall on them.
26. Hayır, ne zaman ki can, köprücük kemiklerine dayanır,
Nay, but when the life cometh up to the throatt
27. Ve (başında bulunanlar tarafından): "Kim afsun yapar acaba? denir,
And men say: Where is the wizard (who can save him now)?
28. Ve kendisi artık bunun, ayrılık zamanı olduğunu anlar,
And he knoweth that it is the parting;
29. Ve bacak bacağa dolaşır.
And agony is heaped on agony;
30. İşte o gün, sevk Rabbinedir (can, Allâh'ın huzûruna sevk edilir).
Unto thy Lord that day will be the driving.
31. Ne sadaka verdi, ne de namaz kıldı.
For he neither trusted, nor prayedd
32. Fakat yalanladı, döndü.
But he denied and flouted.
33. Sonra çalım satarak âilesine gitti.
Then went he to his folk with glee.
34. Yazık sana yazık!
Nearer unto thee and nearer,
35. Yine yazık sana yazık!
Again nearer unto thee and nearer (is the doom).
36. İnsan, başı boş bırakılacağını mı sanır?
Thinketh man that he is to be left aimless?
37. Kendisi dökülen meniden bir nutfe (sperm) değil miydi?
Was he not a drop of fluid which gushed forth?
38. Sonra alaka (rahme asılan embriyo) oldu da (Rabbi onu) yarattı, düzenledi.
Then he became a clot; then (Allah) shaped and fashionedd
39. O(meni)den iki çifti: Erkeği ve dişiyi var etti.
And made of him a pair, the male and female.
40. Şimdi bun(ları yapan Allâh)ın ölüleri diriltmeğe gücü yetmez mi?
Is not He (Who doth so) able to bring the dead to life?

Toplam 40 Ayet.

Şuan 1. Sayfadasınız.


 

 
 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle