ingilizce kuran, Fecr suresi, The DaybreakKur'an-i Kerim Meali, Ingilizce ve Türkçe Meal Birarada, Ingilizce Quran,Türkçe Kuran, Karsilastirmali Kuran.

İngilizceDersanesi.com

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
QURAN ( ENGLISH - TURKISH )
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
 
 

 

Advertisement

 

 

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
89 - Fecr [ The Daybreak ]
1. Andolsun fecre (tan yeri ağarmasına),
By the Dawnn
2. On geceye,
And ten nights,
3. Çift'e ve tek'e,
And the Even and the Odd,
4. Gitmekte olan geceye.
And the night when it departethh
5. Bu( anıla)n (şeyler)de akıl sâhibi için bir yemin var, değil mi? (İşte bunlara andolsun ki kâfirler mutlaka azâba uğrayacaklardır!)
There surely is an oath for thinking man.
6. Görmedin mi Rabbin ne yaptı 'Âd(kavmin)e?
Dost thou not consider how thy Lord dealt with (the tribe of) 'Aad,
7. Sütunlu İrem'e?
With many columned Iram,
8. Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.
The like of which was not created in the lands;
9. Vâdi('l-Kurâ)da kayaları oya(rak evler yapa)n Semûd(kavmin)e?
And with (the tribe of) Thamud, who clove the rocks in the valley;
10. Ve kazıklar sâhibi Fir'avn'a?
And with Pharaoh, firm of might,
11. Bunlar ülkelerde azmışlardı.
Who (all) were rebellious (to Allah) in these lands,
12. Oralarda çok kötülük etmişlerdi.
And multiplied iniquity therein?
13. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azâb kırbacını çarptı.
Therefore thy Lord poured on them the disaster of His punishment.
14. Elbette Rabbin gözetleme yerindedir (her an kullarının fiillerini gözetlemektedir).
Lo! thy Lord is ever watchful.
15. Fakat insan öyledir; Rabbi ne zaman kendisini sınayıp ona ikrâmda bulunur, ona ni'met verirse: "Rabbim bana ikrâm etti" der.
As for man, whenever his Lord trieth him by honouring him, and is gracious unto him, he saith: My Lord honoureth me.
16. Ama Rabbi onu sınayıp rızkını daraltırsa: "Rabbim beni alçalttı (perişan etti)" der.
But whenever He trieth him by straitening his means of life, he saith: My Lord despiseth me.
17. Hayır, doğrusu siz (Allah'tan ikrâm bekliyorsunuz ama kendiniz) yetime ikrâm etmiyorsunuz.
Nay, but ye (for your part) honour not the orphann
18. Yoksula yedirmeğe teşvik etmiyorsunuz.
And urge not on the feeding of the poor,
19. Mirâsı hırsla yutuyorsunuz.
And ye devour heritages with devouring greedd
20. Malı pek çok seviyorsunuz.
And love wealth with abounding love.
21. Hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz edildiği zaman,
Nay, but when the earth is ground to atoms, grinding, grinding,
22. Melekler sıra sıra dizili durumda Rabbin geldiği zaman.
And thy Lord shall come with angels, rank on rank,
23. Ve cehennem de getirildiği zaman. İşte o gün insan anlar, ama artık anlamanın kendisine ne yararı var?
And hell is brought near that day; on that day man will remember, but how will the remembrance (then avail him)?
24. (O zaman insan): "Âh, keşke ben bu hayâtım için (iyi işler yapıp) gönderseydim!" der.
He will say: Ah, would that I had sent before me (some provision) for my life!
25. O gün O'nun yapacağı azâbı kimse yapamaz.
None punisheth as He will punish on that day!
26. Ve O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz!
None bindeth as He then will bind.
27. Ey huzûra eren nefis!
But ah! thou soul at peace!
28. Râzı edici ve râzı edilmiş olarak Rabbine dön!
Return unto thy Lord, content in His good pleasure!
29. (İyi) Kullarım arasına gir!
Enter thou among My bondmen!
30. Cennetime gir!
Enter thou My Garden!

Toplam 30 Ayet.

Şuan 1. Sayfadasınız.


 

 
 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle