ingilizce kuran, Buruc suresi, The Mansions Of The StarsKur'an-i Kerim Meali, Ingilizce ve Türkçe Meal Birarada, Ingilizce Quran,Türkçe Kuran, Karsilastirmali Kuran.

İngilizceDersanesi.com

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
QURAN ( ENGLISH - TURKISH )
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
 
 

 

Advertisement

 

 

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
85 - Buruc [ The Mansions Of The Stars ]
1. Burçlar sâhibi göğe andolsun,
By the heaven, holding mansions of the stars,,
2. Va'dedilen güne andolsun,
And by the Promised Day.
3. (O gün) Şâhide ve şâhidlik edilene andolsun,
And by the witness and that whereunto he beareth testimony,
4. Ki kahroldu o hendeğin adamları
(Self-) destroyed were the owners of the ditchh
5. O yakıt doldurulup tutuşturulmuş ateş (hendeğinin adamları)!
Of the fuel-fed fire,
6. Onlar, o(ateş hendeği)nin başında oturmuşlardı.
When they sat by it,
7. Ve onlar, mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
And were themselves the witnesses of what they did to the believers.
8. Mü'minler sırf aziz, övgüye lâyık Allah'a inandıkları için o (zâlim)ler onlardan öc aldılar.
They had naught against them save that they believed in Allah, the Mighty, the Owner of Praise,
9. O (Allah) ki göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Allâh, her şeye tanıktır.
Him unto Whom belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth; and Allah is of all things the Witness.
10. İnanmış erkek ve kadınlara işkence edip sonra (yaptıklarına) tevbe etmeyenler (yok mu), onlar için cehennem azâbı vardır ve onlar için yangın azâbı vardır.
Lo! they who persecute believing men and believing women and repent not, theirs verily will be the doom of hell, and theirs the doom of burning.
11. İnanan ve iyi işler yapan kimseler için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük başarı budur.
Lo! those who believe and do good works, theirs will be Gardens underneath which rivers flow. That is the Great Success.
12. Şüphesiz Rabbinin tutuşu şiddetlidir.
Lo! the punishment of thy Lord is stern.
13. İlkin var eden, sonra geri çevirip yeniden yaratan O'dur.
Lo! He it is Who produceth, then reproduceth,
14. O bağışlayandır, sevendir.
And He is the Forgiving, the Loving,
15. Arş'ın sâhibidir, yücedir.
Lord of the Throne of Glory,
16. İstediğini yapandır.
Doer of what He will.
17. O orduların haberi sana geldi mi?
Hath there come unto thee the story of the hostss
18. (Yani) Fir'avn ve Semûd(kavimlerin)in?
Of Pharaoh and (the tribe of) Thamud?
19. Doğrusu, nânkörler bir yalanlama içindedirler.
Nay, but those who disbelieve live in deniall
20. Allâh ise onları arkalarından kuşatmıştır.
And Allah, all unseen, surroundeth them.
21. Hayır, (Kur'ân, onların dedikleri gibi bir söz değil), o şerefli bir Kur'ân'dır.
Nay, but it is a glorious Qur'ann
22. Korunan bir levhada(yazılı)dır.
On a guarded tablet.

Toplam 22 Ayet.

Şuan 1. Sayfadasınız.


 

 
 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle