ingilizce kuran, Alak suresi, The ClotKur'an-i Kerim Meali, Ingilizce ve Türkçe Meal Birarada, Ingilizce Quran,Türkçe Kuran, Karsilastirmali Kuran.

İngilizceDersanesi.com

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
QURAN ( ENGLISH - TURKISH )
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
 
 

 

Advertisement

 

 

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
96 - Alak [ The Clot ]
1. Yaratan Rabbinin adıyle oku.
Read: In the name of thy Lord who createth,,
2. O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.
Createth man from a clot.
3. Oku, Rabbin en büyük kerem sâhibidir.
Read: And thy Lord is the Most Bounteous,
4. O ki kalemle (yazmayı) öğretti.
Who teacheth by the pen,
5. İnsana bilmediğini öğretti.
Teacheth man that which he knew not.
6. Hayır, (Rabbinin bu kadar iyiliğine rağmen yine) insan azar;
Nay, but verily man is rebelliouss
7. Kendini zengin (kendine yeterli) gördüğü için,
That he thinketh himself independent!
8. Ama dönüş Rabbinedir (O'nun huzurunda bu azgınlığının hesabını verecektir).
Lo! unto thy Lord is the return.
9. Gördün mü şu men'edeni?
Hast thou seen him who dissuadethh
10. Namaz kılarken bir kulu (namazdan)?
A slave when he prayeth?
11. Gördün mü, ya o (kul) doğru yolda olur,
Hast thou seen if he (relieth) on the guidance (of Allah)
12. Yahut kötülüklerden korunmayı emrederse?
Or enjoineth piety?
13. Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar yüz çevirirse? (O zaman bu yaptığı kendisi için iyi mi olur?)
Hast thou seen if he denieth (Allah's guidance) and is froward?
14. Allâh'ın (dâimâ kendisini) gördüğünü bilmedi mi (o)?
Is he then unaware that Allah seeth?
15. Hayır, (olmaz böyle şey), eğer bundan vazgeçmezse (onu) perçem(in)den yakalar(ateşe sürükler)iz,
Nay, but if he cease not, We will seize him by the forelockk
16. O yalancı, günâhkâr perçem(den)!
The lying, sinful forelockk
17. O zaman (o gitsin) de meclisini (adamlarını) çağırsın.
Then let him call upon his henchmen!
18. Biz de zebânileri çağıracağız.
We will call the guards of hell.
19. Hayır, ona boyun eğme; (Rabbine) secde et ve yaklaş!
Nay! Obey not thou him. But prostrate thyself, and draw near (unto Allah).

Toplam 19 Ayet.

Şuan 1. Sayfadasınız.


 

 
 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle