ingilizce sıfatlar, english adjective, ingilizce sıfatlar ve zarflar, ingilizce sıfatlar ve türkçeleri

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Beginner
 

Konu : Adjectives in English - II

SIFATLAR
 
Sıfatlar isimleri niteleyen sözcüklerdir.
 
1.

A tall man : Uzun boylu bir adam. 
Take the red pencil : Kırmızı kalemi al. 
An interesting story : İlginç bir öykü.

 

2. Sıfatlar önünde isim olmaksızın öznenin durumunu da niteler.


I am tired : Yorgunum.
The baby is hungry : Bebek acıkmış. (Aç)
We are happy : Mutluyuz.
 
3. Özne bir sıfat/isim bileşkesi olabilir ve yine bir sıfatla nitelenebilir.
 
The old man is tired : Yaşlı adam yorgundur.
The new students are lazy : Yeni öğrenciler tembeldir.
Five students are sick : Beş öğrenci hastadır.
 
Sıfatların çoğul biçimi olmaz.
 
SIFATLI ?HOW? SORULARI

 
Nitelenen ismin "ne kadar" (küçük, büyük, uzak, yakın vb.) olduğunu sormak için how sözcüğü kullanılır.
 
How big is your room? (Odanız ne kadar büyüktür?)
How old is this building? (Bu bina ne kadar eskidir?)
How old are you? (Kaç yaşındasınız?)
How tall are you? (Boyunuz ne kadardır?)
How tall is this building? (Bu bina ne kadar yüksekliktedir?)
How high is this mountain? (Bu dağ ne kadar yüksekliktedir?)
 
 
SIFATLARLA YAPILAN KARŞILAŞTIRMALAR
 
Sıfatlar üstünlük ve en üstünlük derecelerinde biçim değiştirirler.
 
A) ÜSTÜNLÜK DERECESİ
 
Tek heceli bütün sıfatlar, "daha" anlamına -er takısı alırlar.
tall - taller  straight - straighter
short - shorter  nice - nicer
big - bigger  cheap - cheaper
late - later  small - smaller
 
Bazı iki heceli sıfatlar da -er takısı alırlar, bunların çoğu y harfiyle biter,
easy - easier  pretty - prettier
early - earlier  thirsty - thirstier
hungry - hungrier  funny - funnier
 
Çoğu iki heceli ve daha çok heceli sıfatların önüne "daha" anlamına more eklenir
more beautiful - more intelligent - more expensive
 
Kuralsız sıfatlar: Aşağıdaki sıfatlar bu kurallara uymaz.
good - better  little - less
bad - worse  far - farther (mesafe olarak uzak)
much - more  far - further (fiziksel olmayan mesafe)
many ? more     
 
Cümle yapısı: ÖZNE + BE + SIFAT (ÜSTÜNLÜK) + THAN + KIYASLANAN
I am taler than you are.


Üstünlük gösteren cümlelerde eğer kıyaslanan öğe kullanılmışsa, THAN mutlaka kullanılır. Eğer yoksa, kullanılmaz.
 
Normal olarak kıyaslanan öğe eğer zamirse, bunun da ÖZNEL durumda olması gerekir ve ardından ona uygun BE fiili gelir.
I am taller than YOU ARE.
She is taller than I am
 
Ancak özellikle konuşulan İngilizce?de bu zamir NESNEL olarak kullanılır ve ardından BE fiili GELMEZ.
 
I am taller than her.
She is younger than me.
 
B) ENÜSTÜNLÜK DERECESİ
 
Enüstünlük derecesinde, -er (akışıyla üstünlük biçimini alan tüm sıfatlar, -est alırlar.
 
tall      taller  tallest
young  younger  youngest
 
More alarak üstünlük biçimi alan sıfatların tümü de önüne most alır.
 
more intelligent  most intelligent
more beautiful  most beautiful
 
Bir sıfat enüstünlük derecesinde kullanılıyorsa, önüne mutlaka the gelir.
 
She is the most beautiful girl in our class. (Sınıfımızın en güzel kızıdır.)
He is the tallest boy in our class. (Sınıfımızın en uzun boylu çocuğudur.)
 
Kuralsız sıfatlar:
 
good      better     best
bad       worse     worst
much     more      most
many     more      most
little      less       least
far        farther    farthest
far        further    furthest
 
This is the worst film I have seen. (Gördüğüm en kötü film.)
He is the best athlete in our school. (Okulumuzdaki en iyi sporcudur.)
We have the most money. (En çok para bizde.)
 
SIFAT OLUŞT

Bu konuya Ait Video(lar)

 
 

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle