ingilizce could türkçe anlatım, could modal verb, could konu anlatımı, could nedir, could ders anlatımı,could not,couldnt örnekleri

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : MODALS (Kipler)
 

Konu : Ingilizce Could Modal Verb Konu Anlatımı
İngilizcede Could bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir (Modal Verb). Could, geçmişte bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin bir şeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da İngilizcede could kullanılabilir:
 • geçmişteki olasılık, ihtimal, kabliyet veya yeteneklerden bahsederken
 • istekte bulunurken

İngilizce Could'un Genel Yapısı

Özne + Could Modal Verb + esas fiil

  Özne yardımcı fiil esas fiil  
Olumlu I could play tennis.
Olumsuz He could not play tennis.
couldn't
Soru Could you play tennis?

Yukarıdaki örnek cümlelerde şunlara dikkat edelim:

 • Cümle içinde "Could" da herhangi bir dğeişiklik yok.
 • Esas fiil yalın halde kullanılır.

İngilizcede Could'un Kullanımı

İngilizce Could Modal Verb: Olasılıkların ve yeteneklerin anlatıldığı durumlarda kullanılır:

 • My grandfather could speak five languages.
  Büyük babam 5 dil konuşabilirdi.
 • Alf played well but he couldn't beat Jack. .
  Alf iyi oynadı ama Jack'i yenemedi.

Geçmişteki genel anlamlı yeteneklerden söz ederken olumlu durumlar için could, olumsuz durumlar için de couldn't kullanılır. Eğer belirli bir zamandan bahsediyorsak, olumlu durumlarda be able to, olumsuz durumlarda da couldn't kullanılır.

 • (Olumlu) Jack was an excellent tennis player. He could beat anybody.
  Jack harika bir oyuncuydu. Herkesi yenerdi. (Herkese karşı genel bir yeteneği vardı.)
 • Jack and Alf had a game of tennis yesterday. Alf played very well but in the end Jack was able to beat him.
  Jack ve Alf dün tenis oynadı. Alf çok iyi oynadı ama sonunda Jack onu yenmeyi başardı. (Belirli bir oyun söz konusu.)
 • (Olumsuz) My grandfather couldn't swim.
  Büyük babam yüzemezdi.

İngilizce Could Modal Verb: İstek, rica durumlarında:

Could, soru cümlelerinde birisinden birşeyi yapmasını istediğimizde kullanılır. Bu kullanım şekli oldukça kibar (resmi) bir kullanımdır.

 • Could you tell me where the hospital is, please?
  Hastanenin nerde olduğunu bana söylermisiniz lütfen?
Bu konuya Ait Video(lar)

   

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle