ingilizce zamirler, ingilizce reflexive pronouns, ingilizce myself yourself herself himself, ingilizce zamirler ve anlamları

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Intermediate
 

Konu : Reflexive Pronouns
Aşağıdaki tabloda en sağ kolonda gözüken zamirler "reflexive pronouns" olarak adlandırılır ve Türkçe'de "kendim", "kendisi", kendimiz" gibi anlamlara gelir.
 
I me myself
you you yourself/yourselves
he him himself
she her herself
we us ourselves
they them themselves

Aşağıdaki Türkçe cümleye bakın.

- Beni bıçakla kestim.

Bu cümle yanlıştır, çünkü bu cümlede "beni" yerine "kendimi" kelimesi kullanılmalıdır. Şimdi aşağıdaki İngilizce cümleye bakın.

- I cut me with a knife.

Bu cümle de yanlıştır. "Me" beni ve bana anlamlarına geldiğinden burada kullanılması gereken reflexive pronoun "myself" olmalıdır.

- I cut myself with a knife. (Kendimi bıçakla kestim.)

Aşağıda reflexive pronoun'ların kullanımlarına ilişkin örnekler verilmiştir.

- She fell off her bicycle and hurt herself. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.)
- I sometimes talk to myself.
(Bazen kendimle konuşurum.)
- He saw himself in the mirror.
(Kendisini aynada gördü.)
- They paid for themselves.
(Kendi hesaplarını ödediler.)
 

Reflexive pronoun ne zaman kullanılır?
Reflexive pronoun üç temel durumda kullanılır.


- When the subject and object are the same
  (Özne ve nesne aynı olduğunda)

I hurt myself.(Kendimi incittim) (kendi kendimi)
The band call themselves "Dire Straits". (Grup kendine "Dire Straits" diyor.
He shot himself. (Kendini vurdu) (kendi kendini)

- As the object of a preposition, referring to the subject
  (Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak)

I bought a present for myself.
She did it by herself (=alone). Kendi kendine yaptı. (=tek başına)
That man is talking to himself.

- When you want to emphasize the subject
  (Özneyi vurgulamak istediğiniz durumlarda)

I'll do it myself. (No-one else will help me.)
They ate all the food themselves. (No-one else had any.)

Bu konuya Ait Video(lar)

 
 

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle