ingilizce yakın geçmiş zaman, present perfect tense, present perfect tense konu anlatımı, yakın geçmiş zaman konu anlatımı

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Intermediate
 

Konu : Present Perfect Tense 2
1) Present Perfect Tense (yakın geçmiş zaman) deneyimlerle ilgili konuşurken kullanılmaktadır. Olayları yaşadığımız ya da yaşamadımız önemlidir, ne zaman yaşadığımız önemli değildir.
Örnekler:
- I have been abroad two times. (2 kez yurt dışında bulundum.)
- Anna has never broken a leg. (Anna bacağını hiç kırmadı.)
- Have you ever eaten sushi? (Hiç suşi yedin mi?)

Not: Present Perfect Tense ile genellikle never ve ever kullanılmaktadır. Never, -Hiç- anlamına gelmektedir, olumsuz cümlelerde kullanılmaktadır. Ama never kullanılan cümleyi olumsuz yaptığından ayrıcı olumsuz yapan bir takı getirilmemelidir. Ever da -hiç- anlamına gelmektedir, soru cümlelerinde kullanılır."Sen hiç Amerika"da bulundun mu?" gibi.

2) Present Perfect Tense geçmişte başlayan ve şu ana kadar devam eden olayları anlatmak için de kullanılmaktadır.
Örnekler:
- I have been a teacher for more than ten years. (10 yıldan fazla öğretmen olarak bulunmaktayım.)
- We haven"t seen Janine since Friday. (Janine i cuma gününden beri görmedik.)
- How long have you been at this school? (Ne kadar süredir bu okulda bulunmaktasın?)
Not Bir eylemin ne kadar süredir devam ettiğini söylerken since ya da for kullanırız. Since belli bir zaman,belli bir tarih ya da belli bir gün belirtildiğinde kullanılır. Pazartesiden beri, 1995ten beri gibi. For ise tam kesin zaman belirtilmediğinde kullanılır. Bir kaç gündür, 2 yıldır gibi.

3) Present Perfect Tense aynı zamanda geçmişte meydana gelen ama sonucunu bugün de gördüğümüz olayları anlatmak için kullanılmaktadır.
Örnekler:
- I have lost my wallet. = I don"t have it now.(Cüzdanımı kaybettim = Şu an cüzdanım yok.)
- Jimmy has gone to South America. = He isn"t here now. (Jimmy Güney America"ya gitti = şimdi burda değil.)
- Have you finished your homework? = Is your homework ready?(Ödevini bitirdin mi? = Şu an hazır mı?)
Not: Present Perfect Tense te geçmişte olup şu an sonucu görülen eylemler için sıklıkla just, already ve yet kullanılır.
JUST : Henüz, biraz önce demektir, olumlu cümlelerde kullanılır.
ALREADY: Çoktan demektir, olumlu cümlelerde kullanılır.

- We"ve already had our breakfast. (Kahvaltımızı çoktan ettik.)
- I"ve already done my homework. (Ödevimi çoktan yaptım.)
- Do you want a cup of coffee? (Bir fincan kahve ister misin?)
No, thanks. I"ve already had one. (Hayır, teşekkürler. Ben çoktan bir tane içtim.)

YET: Henüz demektir, olumsuz cümlelerde kullanılır.

- Has the post arrived yet? (Posta daha gelmedi mi?)
- Have you done your homework? (Ödevini yaptın mı?)
   Not yet. (Henüz değil.)
- Haven"t you got ready yet? Look at the time! (Hala hazır değil misin? Saate bak!)

 
How to form
(Cümle kuruluşu)

Present Perfect Tense te cümle oluştururken, have ve has yardımcı yardımcı fiilleri ile, ana fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. (Fiillerin 2. ve 3. halleri Simple Past Tense dersinde verilmiştir.)
Present Perfect - Positive Sentences
________________________________________
- I have been to Moscow. (Moskova"da bulundum.)
- You have finished the exercise. (Alıştırmayı bitirdin.)
- He has just gone home. (O, biraz önce evden çıktı.)
- She has already had a holiday this year. (O bu yıl çoktan tatile çıktı.)
- It has broken! (O kırıldı.)
- We have seen this film before. (Bu filmi daha önce gördük.)
- They have bought a new car. (Onlar yeni bir araba aldılar.)
- I have worked as a secretary for two years. (İki yıldır sekreter olarak çalışıyorum.)
- The film hasn"t started yet. (Film henüz başlamadı.)


İngilizce öğrenmeli miyim, ingilizce zor mudur, ingilizce dersleri zor geliyor, ingilizce ne kadar sürede öğrenilir nerden çıktı bu ingilizce, ingilizce öğrenipte napıcam, ingilizce hızlı öğrenilir mi, ingilizce kolay öğrenilir mi ingilizce kurslarına gitmeli miyim, kursun faydası olur mu, ingilizce kursları pahalı mıdır, ingilizce kursuna verdiğim para boşa gider mi Kursa gitmeden ingilizceyi kendim öğrenebilir miyim, hangi kursa gitmeliyim, özel ingilizce dersi almalı mıyım özel dersin faydası olur mu, ingilizce sınavlarına nasıl hazırlanmalıyım, yurt dışında ingilizce öğrenmek daha mı kolaydır

Arkadaşlar ingilizce öğrenmek istiyorsanız kafanızı yukardaki sorulardan arındırın bu soruların cevabı basit, ingilizceyi öğrenmenizin kesinlikle size yararı olacaktır ve ingilizceyi yardım almadan öğrenemezsiniz. Bu yardımı okulunuzdaki ingilizce öğretmeninizden, dersanenizden, sitemiz ve diğer internet kaynaklarından alabilirsiniz. Kısa sürede ingilizce öğrenmek hayaldir, en az bir iki sene sıkı çalışmanız gerekir.
Bu konuya Ait Video(lar)

   

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle