ingilizce deyimler ve açıklamaları, phrasal verb list, phrasal verb english defination, phrasal verb türkçe anlamları,

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Phrasal Verb
 

Konu : ingilizce Phrasal Verbs List
Verb English Definition Turkish Definition
act up behave or function improperly
yaramazlık yapmak, arıza çıkarmak
add up calculate a sum, believable toplamak, akla yakın olmak
ask out invite on a date rica etmek, davet etmek
ask over invite to one's home eve davet etmek
back down stop defending your opinion in a debate savunulan iddadan vazgeçmek
back out not keep sözünden dönmek, caymak
back up give support desteklemek
bawl out criticize azarlamak
bear on have to do with ile ilgisi olmak
bear up withstand dayanabilmek
bear with pe patient sabır göstermek
blow in visit unexpectedly ansızın gelmek
blow over pass without creating a problem sorunsuz atlatmak
blow up explode patlamak
break down stop working properly bozulmak
break down become mentally ill ruhen yıkılmak
break in interrupt araya girmek, lafa karışmak
break off end something ilişiğini kesmek
burn up
consume by fire yanıp yok olmak
buy up
purchase the entire supply of something çok miktarda almak
call for require (as in a recipe) yemek terifinde istenen
call off cancel something iptal etmek
call on visit ziyaret etmek
calm down make someone relax birini ferahlatmak
care for like someone or something birini veya birşeyi sevmek
carry on with continue devam etmek
catch up on become up-to-date yakalamak, yetişmek
check for try to find aramaya çalışmak
check into investigate araştırmak
check into enter a hospital, hotel etc. biryere giriş yapmak
check out leave a hotel, hospital biryerden ayrılmak
check on make sure something is OK kontrol etmek, emin olmak
cheer up make someone feel cheerful neşelendirmek
clean up tidy temizlemek
come along accompany someone beraber gelmek
cut in interrupt kesmek
cut out stop an action durdurma
cut up cut into small pieces küçük parçalara bölmek
die away diminish in intensity sönmek, azalmak
die off/out become extinct birer birer ölmek
disagree with cause to feel sick due to food or drink besinlerle arası iyi olmama
do away with abolish durdurmak
dress down reprimand severely azarlamak
dress up wear elegant clothes resmi giyinmek
drop in visit someone unexpectedly beklenmedik ziyaret
drop over visit someone casually istendiği zaman ziyaret etmek
Bu konuya Ait Video(lar)

 
 

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle