ingilizce mastarlar, infinitives, infinitives list, ingilizce infinitive, ingilizce dilbilgisi infinitive konu anlatımı

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Intermediate
 

Konu : Infinitives

Infinitives / İngilizce Mastarlar

Mastarlar Türkçe?de fiilleri tarif ederken kullandığımız ?gelmek?, ?gitmek?, ?okumak? gibi fiilin ?-mek?, ?-mak? eki ile beraber kullanılan ve cümlede isim gibi görev yapan şeklidir. İngilizce?de bunlara ?infinitive?ler adı verilir.

Örneğin, ?to go, to come, to read?. Bunlar cümle içinde özne veya nesne görevi yaparlar. Fiil gibi değil, isim gibi düşünülmelidirler.

Örneğin:

I want an apple.
Bir elma isterim.

Bu örnekte ?direct object? yerinde bulunan isim ?apple?dır.

Bunu kaldırarak bunun yerine bir ?infinitive? koyalım.

I want to swim.
Yüzmek isterim.

I want to travel.
Seyahat etmek isterim.

I want to sleep.
Uyumak isterim.

Şimdi de ?infinitive?lerin cümlede özne olarak kullanılışlarına örnek verelim.

Butter is very useful for children.
Tereyağ çocuklar için çok faydalıdır.

Bu cümlenin öznesi yerindeki ?butter?ın yerine bir ?infinitive? koyabiliriz.

To swim is very useful for children.
Yüzmek çocuklar için çok faydalıdır.

Şimdi de aşağıdaki fiillerle birkaç örnek daha yapalım.

Kelimeler
to forget unutmak
to remember hatırlamak
to like hoşlanmak
to try denemek, uğraşmak
to want istemek
to intend niyet etmek
to hope ümit etmek

Fiillerden sonra bir infinitive (mastar) getirerek cümleler yapalım.

Unutmayınız mastar yani ?infinitive?ler ?to? ile birlikte olduklarından bunlar fiil gibi kullanılamazlar. Bunlar fiillerin ham maddesi gibidirler. Ancak -mek, -mak anlamına gelen ?to? kaldırılınca fiil olurlar.

I like to study English.
İngilizce çalışmaktan hoşlanırım.

My father forgets to take his key everyday.
Babam hergün anahtarını almayı unutur.

Ali did not remember to write a letter to his mother.
Ali annesine mektup yazmayı hatırlamadı.

Don?t forget to take off your shoes.
Ayakkabılarınızı çıkartmayı unutmayınız.

Would you like to visit the museum?
Müzeyi ziyaret etmekten hoşlanır mısınız?

Would you like to take a cup of coffee?
Bir fincan kahve ister miydiniz?
Please remember to post these letters.
Lütfen bu mektupları postalamayı hatırla.

Do you want to leave early?
Erken ayrılmak ister misiniz?
We hope to learn English this year.
Bu sene İngilizce öğrenmeyi ümit ediyoruz.

Please try again to telephone your father.
Lütfen babanıza telefon etmeyi tekrar deneyin.

Will you help me to move the table?
Masayı çekmeme yardım eder misiniz?
He will be able to swim very soon.
O pek yakında yüzebilecek.


Şimdi size konuşma dilinde çok faydalı olan ve Türkçe?de daha çok dilek ve istek bildirmek için kullanılan bir çatı gösteriyoruz ve bu çatıyı kurmak için gerekli olan özne ve nesne durumundaki zamirleri liste halinde veriyoruz.

Özne durumunda bir zamir + verb +
(fiil) Nesne durumunda bir zamir + infinitive
(mastar)

I me
you you
he him
she her
it it
we us
you you
they themŞimdi size liste halinde vereceğimiz fiilleri kullanarak bu çatı ile cümleler kuracağız. Bu çatı ile kullanabileceğimiz fiillerin en önemlileri şunlardır:

Kelimeler
to want istemek
to tell söylemek
to beg yalvarmak
to ask sormak
to invite davet etmek
to allow müsade etmek
to permit izin vermek
to advise nasihat etmek
to urge zorlamak
to let bırakmak
to make yapmak


I have told them to come.
Onlara gelmelerini söyledim.

Will you invite him to come to our party?
Onu bizim partiye gelmesi için davet edecek misiniz?

Who begged my mother to cook spinach?
Ispanak pişirmesi için anneme kim yalvardı?
The doctor advised me to drink orange juice.
Doktor portakal suyu içmemi tavsiye etti.

My father wants me to be a doctor.
Babam doktor olmamı ister.

Ayşe?s mother must not allow her to swim in winter.
Ayşe?nin annesi onun kışın yüzmesine müsade etmemelidir.

I asked my sister to help me.
Kızkardeşimden bana yardım etmesini istedim.

Will they help you to push the car?
Onlar senin arabayı itmene yardım edecekler mi?
Tell him not to open the door.
Ona kapıyı açmamasını söyle.

Tell him to open the door.
Ona kapıyı açmasını söyle.

Ask him to tell you his name.
Onun size ismini söylemesini isteyiniz.

I let the bird fly.
Kuşu uçurdum. (salıverdim.)


NOT: Cümledeki fiilimiz ?let? olduğu zaman ?infinitive? kesinlikle ?to? almaz ve ?to? almadan kullanılır.

I will not let them fight.
Bırakmayacağım, kavga etsinler.

Let them swim.
Bırak yüzsünler.

You always speak, let me speak a little.
Daima sen konuşursun (konuşuyorsun), bırak biraz ben konuşayım.

Let him cry.
Bırak onu, ağlasın.

Let us go.
Haydi gidelim.

NOT: Let us ?haydi? anlamına kullanılır.

Şimdi ?make? ile örnekler yapalım. ?Make? fiili kullanılınca ?infinitive?, ?to? almaz.

I made him laugh.
Onu güldürdüm.

That play made me think.
Bu oyun beni düşündürdü.

The photographer made the child laugh.
Fotoğrafçı, çocuğu güldürdü.


?Make? fiilinin bir özelliği: Kendisinden sonra ?to?suz bir ?infinitive?in yerine bir sıfat veya sıfat yerine geçen bir ?past participle? kullanılabilir.

That lesson made me tired.
Şu ders beni yordu.

A lot of butter will make you fat.
Çok tereyağ seni şişmanlatacak.

Şimdi de ?because? ve ?because of?u görelim.

? Because of? tan sonra bir isim veya isim yerine ?gerund? gelir. Fakat ?because?dan sonra bir cümle gelmelidir.

I went to İzmir because of love.
Aşk yüzünden İzmir?e gittim.

I went to İzmir because Ayşe lives there.
Ayşe orada yaşadığı için İzmir?e gittim.

They couldn?t come here because of the rain.
Onlar yağmur yüzünden buraya gelemediler.

They could?t come here because it began to rain.
Onlar buraya gelemediler, çünkü yağmur başladı.

Burada ?because of?dan sonra koyduğumuz isim yerine bir ?gerund? getirebiliriz.

I wasted my time because of wating for Ayşe all day long.
Gün boyunca Ayşe?yi beklemek yüzünden vaktimi harcadım

Bu konuya Ait Video(lar)

 
 

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle