koşullu cümleler, conditional, ingilizce koşullu cümleler, conditionals, conditional sentences, conditionals konu anlatımı, conditionals type 0, conditionals type 1

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Advanced
 

Konu : Conditionals

Conditional cümleler, örnekler, ve açıklamalar.

Conditional 0

Kullanım :
Bir şey olduğunda/gerçekleştiğinde her zaman doğru olan durumlarda.
NOT : Bu kullanım şekli 'when' ile yapılan cümleciklere benzer ve çoğunlukla bununla birlikte kullanılır. (örnek: Geç kaldığımda babam beni okula götürür)

Örnekler :
If I am late, my father takes me to school.
She doesn't worry if Jack stays out after school.

 

Conditional 1

Kullanım :
Çoğunlukla gerçek veya mümkün olan durumlardan bahsederken kullanıldığından "real-gerçek" conditional olarak ta adlandırılır. Bu durumlar belirli bir koşul yerine getirildiğinde gerçekleşir.
NOT :Conditional 1'de genellikle 'şayet....değilse/olmazsa' anlamına gelen unless(-medikçe,-madıkça) kulllanılır which means 'if ... not'. Diğer bir deyişle, '...unless he hurries up(acele etmedikçe).' , '...if he doesn't hurry up.(acele etmezse)' şeklinde de yazılabilir. Açıklama: unless cümleyi tek başına olumsuzlaştırır dolasıyla tekrardan eylemi olumsuz yapmanıza gerek yoktur.

Örnekler :
If it rains, we will stay at home.
He will arrive late unless he hurries up.
Peter will buy a new car, if he gets his raise.

 

Conditional 2

Kullanım :
Gerçek olmayan, mümkün olmayan veya muhtemel olmayan durumlardan bahsederken kullanılır. Örneğin; Yüz milyon dolarım olsaydı...(ki yok)
NOT :'to be' eylemi, 2nd conditional formunda kullanıldığında, her zaman 'were' olarak kullanılır.

Örnekler :
If he studied more, he would pass the exam.
I would lower taxes if I were the President.
They would buy a new house if they had more money.

 

Conditional 3

Kullanım :
Sıklıkla, hipotetik sonuçlardan bahseden geçmiş olaylardan bahsettiğinden, "past" conditional olarak da adlandırılır.

Örnekler :
If he had known that, he would have decided differently.
Jane would have found a new job if she had stayed in Boston.

YAPI

Conditional 0 = if cümleciği (present simple) + ve if cümleciğinin hemen arkasından virgül + sonuç cümleciği (present simple). Sonuç cümleciğini birinci sırada virgül koymadan kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz
 

1. If he comes to town, we have dinner

2. we have dinner if he comes to town.

Conditional 1 = if cümleciği (hemen arkasından virgül) + will + sonuç cümleciğinde verb (temel form; go, come, see gibi). Sonuç cümleciğini birinci sırada virgül koymadan kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz
 

1.If he finishes on time, we will go to the movies

2. we will go to the movies. if he finishes on time.

Conditional 2 = if cümleciği (past simple)+ would + verb (temel form) sonuç cümleciği. You can also put the result clause first without using a comma between the clauses. Sonuç cümleciğini birinci sırada virgül koymadan kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz
 

1.If they had more money, They would buy a new house

2.they would buy a new house. if they had more money.
 

Conditional 3 = if cümleciği (past perfect tense) (hemen arkasından virgül) + would have + sonuç cümleciğinde past participle (verb 3) . You can also put the result clause first without using a comma between the clauses. Sonuç cümleciğini birinci sırada virgül koymadan kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

1.If Margaret had won the competition, Life would have changed life

 2.Would have changed. if Maragaret had won the competition.

Bu konuya Ait Video(lar)

 
 

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle