ingilizce iyelik zamirleri, ingilizce Possesive Pronouns, ingilizce zamirler, ingilizcede kişi şahıs zamirleri konusu

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Beginner
 

Konu : Possesive Pronouns - ingilzce İyelik Zamirleri
Adıllar (Zamirler) isimlerin yerlerine kullanılan kelimelerdir. Örneğin ben, sen, o, onlar, biz gibi kelimeler adıldır. İngilizce adıllar (Zamirler) şunlardır:

Özne adıllar (Zamirler) :
Cümlede özne olarak kullanılır.

I -> ben
You -> sen
he -> o (erkekler için)
She->o (bayanlar için)
we -> biz
they -> onlar
it -> o

Examples:

Veli can play the piano - Veli Piano Çalabilir.
He can play the piano - O Piano Çalabilir.

Fatma can play the piano - Fatma Piano Çalabilir.
She can play the piano - O Piano Çalabilir..

Veli and Fatma can play the piano - Veli ve Fatma Piano Çalabilir.
They can play the piano- Onlar Piano Çalabilirler.


Nesne adıllar
Cümlede nesne olarak kullanılır

me -> bana / beni
you -> sana / seni
him -> ona / onu
her -> ona / onu
us -> bize / bizi
them -> onlara / onları
it -> ona / onu

Examples:
Veli will go to Fatma - Veli Fatma'ya gidecek.
Veli will go to her - Veli ona gidecek.

Veli will Visit Muhsin - Veli Muhsin'i Ziyaret Edecek.
Veli will visit him - Veli onu ziyaret edecek.

Veli will visit me - Veli beni ziyaret edecek.


Mülkiyet adılları
Bu adıllar aidiyet / sahiplik bildirir. İsmin önünde kullanılır.

my -> benim
your -> senin
his -> onun
her -> onun
our -> bizim
their ->onların


Examples:
my book - benim defterim
your car - senin Araban
our house - bizim evimiz
his dog - onun köpeği

Their Work - Onların İşi

Bu konuya Ait Video(lar)

   

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle