ingilizce ismin halleri, ingilizce isimler, ingilizce isim cümleleri, cases of nouns, Cases of Nouns and Pronouns

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Beginner
 

Konu : İsimlerin Halleri
İsmin Yalın Hali

İSMİN YALIN HALİ
Ahmet ....................................................................... Ahmet
The book (book).............................................................. Kitap


İSMİN "İ" HALİ

Ahmet........................................................................ Ahmet'i
The book (book).............................................................. Kitabı


İSMİN "E" HALİ

To Ahmet .................................................................... Ahmet'e
To the book ................................................................. Kitapta

İSMİN "DE"HALİ

In, on, at Ahmet ........................................................... Ahmet'te
In, on, at the book ........................................................ Kitapta

İSMİN "DEN" HALİ

From Ahmet ................................................................ Ahmet'ten
From the book Kitaptan

FOR, AFTER, BEFORE, WITH edatları ile isimlerin halleri,

For Ahmet ....................... Ahmet için
For the book .................... Kitap için
With Ahmet ...................... Ahmet ile
With the book ................... Kitap ile
Before Ahmet .................... Ahmet'ten önce
Before the book ................. Kitaptan önce
After Ahmet ..................... Ahmet'ten sonra
After the book .................. Kitaptan sonra
 

THE PERSONEL PRONOUNS - ŞAHIS ZAMİRLERİ

 
I : Ben
You : Sen ve Siz
He : O (Erkekler için)
She : O (Kadınlar için)
It : O (Cansızlar için)
We : Biz
They Onlar
 
ŞAHIS ZAMİRLERİNİN "İ" HALİ
 
Me: Beni
You : Seni
Him, her, it : Onu
Us : Bizi
You : Sizi
Them : Onları
 
 
ŞAHIS ZAMİRLERİNİN "E" HALİ
 
 
Me or to me : Bana
Yu or to you: Sana
Him or to him Ona (Erkekler için)
Her or to her : Ona (Kadınlar için)
İt or to it : Ona (Cansızlar için)
Us or to us : Bize
You or to you : Size
Them or to them : Onlara
 
 
 
ŞAHIS ZAMİRLERİNİN IN, ON, AT İLE "DE" HALİ
 
In, on, at me : Bende
In, on, at you : Sende
In, on, at him : Onda
In, on, at her : Onda
In, on, at it : Onda
In, on, at us: Bizde
In, on, at you: Sizde
In, on, at them: OnlardaFrom me : Benden
From you : Senden
From him, her, it: Ondan
From us : Bizden
From you: Sizden
From them: Onlardan
 
 
FOR, AFTER, BEFORE, WITH edatları ile şahıs zamirlerinin kullanılması,
 
For, before, after, with me : Benim için v.s.
For, before, after, with You : Senin için v.s.
For, before, after, him, her, it : Onun için v.s.
For, before, after, us : Bizim için v.s.
For, before, after, you: Sizin için v.s.
 
THE POSSESIVE ADJECTIVES - MÜLKİYET SIFATLARI
 
My : Benim
His : Onun
It's : Onun
Your : Sizin
Your: Senin
Her: Onun
Their: Onların
 
THE POSSESIVE PRONOUNS - MÜLKİYET ZAMİRLERİ
 
Mine : Benimki
His: Onunki
It's: Onunki
Yours: Sizinki
Your's: Seninki
Hers: Onunki
Ours: Bizimki
Theirs: Onlarınki
 
He is with you.
O sizinledir.
 
These are their books.
Bunlar onların kitaplarıdır.
 
Your question is very difficult.
Sorunuz çok zordur.
 
I was in the cafe.
Kahvede idim.
 
I live in England.
İngilterede yaşarım

I got this from a child.
Bunu bir çocuktan aldım.

We are coming to your home.
Sizin evinize geliyoruz.

Bu konuya Ait Video(lar)

 
 

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle