ingilizce ilgi zamirleri, relative pronouns, relative clauses, relative pronoun konu anlatımı

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Advanced
 

Konu : Relative Pronouns - İngilizce İlgi zamirleri
RELATIVE PRONOUNS  : İngilizce ilgi Zamirleri

 * ilgi Zamirleri; bir cümledeki isim hakkında açıklamak yapma amacıyla kurulan ikinci bir cümlenin başında yer alan ve cümlede ki ismi belirten sözcüktür.

Türkçeye -Ki O- şeklinde çevrilebilir, biraz garip görünse de cümle anlamını anlama açısında ilk etapta böyle kullanılmasında fayda var.

Which: Cansızlar ve hayvanlar için kullanılır
Who: İnsanlar için kullanılır.
That : Hem İnsanlar için hem de Cansızlar ve hayvanlar için kullanılır

The man Who (that) came late. ( Adam, ki o geç geldi / Gördüğüm adam geç geldi.)
The cat Which (that) ate the meat has run away. ( Kedi, ki o yedi , kaçtı / eti yiyen kedi kaçtı)

* Tümleç -( i hali) ilgi Zamirleri

Burada ilgi zamari cümlenin öznesi değil cümlenim tümleci durumundadır. Anlamı -ki onı-, - ki ana-,

Whom : İnsanlar için kullanılır. Whom yerine -That- veya -Who- Kullanılabilir

Which: Cansızlar ve hayvanlar için kullanılır. Burada da - that- kullanılabilir.

The Plums Which (that) I ate ware very sour.( Erikler, ki onları yedim, Çok ekşi idi / Yediğim erikler çok ekşi idi)
The man Who (that) I saw was a doctor. ( Adam, ki onu gördüm bir doktordu / Gördüğüm adam bir doktordu.)

* Zamirsiz ilgi Cümleleri

Who, which, that, whom ilgi zamirleri cümlelerden anlamda bir değişiklik yapmadan çıkartılabilir.

The pencil which you lost yesterday is under the carpet. ( Dün kaybettiğin kalem halının altındadır.)
The pencil you lost yesterday is under the carpet. ( Dün kaybettiğin kalem halının altındadır.)

The Man whom you wanted has come. ( istediğin adam geldi)
The Man you wanted has come. ( istediğin adam geldi)

* ilgi Zamirlerinin Edatlar İle Kullanımı

I saw the book, which you are looking for. (Aradığınız kitabı gördüm.)
I saw the book for which you are looking. (Aradığınız kitabı gördüm.)

Görüldüğü gibi ?look? fiili ?for? edatı ile nesneye (the book) geçiş yapmıştır. Yani ?for? edatı nesneye aittir. Cümle ilgi zamiri ile birleştirilirken, ilgi zamiri nesne konumunda olan ?the book? yerine kullanılır. O halde kendisine ait olan edat da ilgi zamirinin yanına taşınabilir ki ikisi de aynı anlamdadır:

1. Edat ile birlikte ?that? kullanılamaz.
2. ?who? ilgi zamiri edat ile kullanılırsa ?whom? a döner.

She dismissed the student who you talked about. (Hakkında konuştuğunuz öğrenciyi kovdu.)
She dismissed the student about whom you talked. (Hakkında konuştuğunuz öğrenciyi kovdu.)

* OF WHOM ve OF WHİCH

ki onu, ...ki onların anlamında da çevrilebilirler.?of whom? canlılar için; ?of which? cansızlar için kullanılır. bu iki ilgi zamiri bir grup isminde bazılarını tanımlarken kullanılır.

I have four sons who are students. (Öğrenci olan dört oğlum var.)

Bu cümlede sıfat cümleciği (öğrenci olan) çocukların hepsini niteler. Peki bu dört çocuğun hepsi değil de, ikisi veya üçü öğrenci olsa cümlemizi nasıl söyleyeceğiz? İşte burada ?of?whom ve of which? devreye girer.

Eğer ikisi öğrenci olan dört çocuk var ise cümle şöyle kurulur:

I have four sons, two of whom are students. (İkisi öğrenci olan dört oğlum var.)

He had many houses, which were in Ankara. (Onun Ankara?da olan bir çok evi vardır.)
He had many houses, some of which were in Ankara. (Onun, bazıları Ankara?da olan bir çok evi vardır.)

* What ilgi zamiri

ilgi zamiri yerini tutacağı bir isim söylenmemişse -what- kullanılır, - o şey (şeyler) ki- anlamında lullanılır.

What you said was not true. (Söylediğiniz doğru değildi.)

I cannot understand what you speak. (Konuştuklarınızı anlayamıyorum veya Ne konuştuğunuzu anlayamıyorum.)

* Tanımlamayan ilgi Cümlecikleri

Bu tür ilgi cümlecikleri bilinen hakkında bir açıklama geregi duyulmayan isimler hakkında biraz ayrıntı vermek amacıyla kullanılır. Önemli olmadıkları için cümle içerisnden anlamı bozmadan atılabilirler.

Özne durumda -who- tümleç durumda -whom-, iyelik halinde -whose-, edatlarla birlikte -whom- kullanılır.

Şahıslar için Tanımlamayan ilgi cümlecikleri

My son, who was in london last year, is a famous football player now. ( gecen yıl Londra' da olan oğlum şimdi ünlü bir futbolcudur.)

Tümleç durumda

Mary, whom we met at the concert, visited us. ( konserde tanıştığımız Mary bizi ziyaret etti)

* İyelik Halinde Tanımlayan ilgi Cümlecikleri

Kullanılacak zamir -Whose- dur. ...ki onun, ...ki onların anlamındadır

The woman whose husband was wounded was carying. (bayan ki onun kocası yaralandı, ağlıyordu / Kocası yaralanan bayan ağlıyordu.)

DİĞER ilgi Zamirleri

Where: ...ki oraya, ...ki orada. Nitelenen isim yer ismi ise kullanılır.
When: ...ki o zaman. Nitelenen isim bir zaman ismi ise kullanılır.
Why: ...ki onun için. Nitelenen isim bir sebep ismi ise kullanılır.

The hotel where we stayed last year was closed down. (Geçen yıl kaldığımız otelkapatıldı.)

I can not understand the reason why they have resign. (Onların niçin istifa ettiklerini anlayamıyorum)

I cannot forget the moment when we first met. (İlk karşılaştığımız anı hatırlamıyorum)
Bu konuya Ait Video(lar)

 
 

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle