ingilizce gelecek zaman, future perfect tense, ingilizce future tense, ingilizce future tense konu anlatımı türkçe

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Intermediate
 

Konu : Future Perfect Tense - Glecekte Bitmiş Zaman

Diğer tüm "future" formlarda olduğu gibi, Future Perfect Tense de "when" "while" "before" "after" "by the time" "as soon as" "if" "unless" gibi zaman kelimeleriyle kullanılamaz. Bu derste kullanılan tüm zaman kalıpları italik yazılmıştır.

EXAMPLES:

I am going to see a movie when I have finished my homework. Doğru
(Dersimi bitirince bir film seyredeceğim.)

I am going to see a movie when I will have finished my homework. Yanlış


FORM Future Perfect

[WILL HAVE] + [PAST PARTICIPLE]

EXAMPLE:

I will have perfected my English by the time I come back from the U.S.
(Amerika'dan döndüğümde İngilizcemi mükemmel bir şekilde geliştirmiş olacağım.)

[AM / IS / ARE] + [GOING TO HAVE] + [PAST PARTICIPLE]

EXAMPLE:

I am going to have perfected my English by the time I come back from the US.
(Amerika'dan döndüğümde İngilizcemi mükemmel bir şekilde geliştirmiş olacağım.)

NOT: "will" veya "going to" kalıbıyla yaptığımız cümleler çoğu kez anlam farkına yol açmazlar. Bazı özel durumlarda iki tense birbirinin yerine kullanılamaz.


ÖRNEK TABLO
 

(+) (-) (?)
I will have played  Will I have played? I won't have played
You will have played Will you have played? You won't have played
He will have played Will he have played? He won't have played
She will have played Will she have played? She won't have played
It will have played Will it have played? It won't have played
We will have playedg Will we have played? We won't have played
They will have played Will they have played? They won't have played
 

USE 1 Completed Action Before Something in the Future (Gelecekte birşeyden önce tamamlanmış eylem)
 The Future Perfect expresses the idea that something will occur before another action in the future. It can also show that something will happen before a specific time in the future.
 
 (Future Perfect tense gelecekte birşeyden önce bir eylemin olacağını ifade eder. Aynı zamanda gelecekte belirli bir zamandan önce bir eylemin olacağını ifade etmek için de kullanılır.)

 
 
 EXAMPLES:
 
 By next November, I will have received my promotion.
 (Önümüzdeki Kasım ayında terfi etmiş olacağım.)
 
 By the time he gets home, his wife is going to have cleaned the entire house.
 (O eve varana kadar karısı bütün evi temizlemiş olacak.)
 
USE 2 Duration Before Something in the Future (Non-continuous Verbs) (Gelecekte birşeyden önceki süreç)


 With Non-continuous Verbs ,we use the Future Perfect to show that something will continue up until another action in the future.
 
 (Durağan filllerle (eylem içermeyen) bu tense'i kullandığımız zaman gelecekte bir şeyin, gelecekte başka bir eyleme kadar süreceğini ifade ederiz.)
br>  EXAMPLES:
 
 I will have been in London for six months by the time I leave.
 (Ayrılana kadar altı ay boyunca Londra'da olacağım.)
 
 By Monday, Susan is going to have had my book for a week.
 (Pazartesi gününe kitabım bir hafta boyunca Susan'da kalacak.)

Bu konuya Ait Video(lar)

   

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle