ingilizce edatlar, ingilizce prepositions, ingilizce edatlar nelerdir, ingilizce prepositions konu anlatımı türkçe

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Beginner
 

Konu : Prepositions - ingilizce Edatlar
Edatlar (prepositions) cümle içinde, sözcükler ya da söz öbekleri arasında anlam ilgisi kuran kelimelerdir. Bu sözcükler ile diğer sözcükler arasındaki anlam ilgisi, hareket, zaman, uzam (yer) ve mantık açısından kurulur.

Mesala; in, on, under, beside kelimeleri edatdır.

The dog is in the Garden (Köpek Bahçede).
The dog is on the wall (Köpek Duvarın Üstünde).
The dog is under the Hut (Köpek Kulubenin altında).
The dog is beside the hut (Köpek Kulubenin yanında).Yaygın kullanılan İngilizce edatların bazıları şunlardır:

above at by into toward
about before down like through
across behind during near under
after below except of until
against beneath for off up
along beside from on upon
among between in since with
around beyond inside to withinAbout


1. Hakkında: A book about chemistry. (Bu Kitap Kimya Hakkında)
2. Yaklaşık olarak: The Car is about ten million Usd. (Bu Araba 10 Milyon Dolar Civarında)Above


1. Üzerinde: A tiny window above the door. (Duvarın Üzerinde Küçücük Bir Pencere Var. )


Across


1. Bir uçtan diğer uca: Drew the curtain across the window. (Perdeyi Pencerenin bir ucunda diğer ucuna çek)
2. Karşı taraf: There is a Market across the village. (Karşıki Köyde market var.)


After


1. Sonra (zaman): after 6 o'clock; after breakfast (Saat Altıdan Sonra - Kahvaltıdan Sonra)
2. Sonra (dizi): B comes after A in the alphabet. (Alfabede B A'dan Sonra Gelir)
3. Ardından: The wolf run after the cat. (Kurt ineğin Ardından Koştu)

Against

1. Karşı: Theft is against the law. (Hırsızlık Yasalara Karşıdır.)
2. Yaslanmak (destek): Vines trained against the wall (Üzüm Asması Duvara Dayandı)

Along

1. Boyunca: He walked along the street. (Cadde Boyunca Yürüdü.)


Among

1. Arasında (İkiden fazla şeyin): The valley nestled among high mountains. (Vadi Dağların Arasındadır.)

Around

1. Çevresinde: We ran around the buildings. (Binaların Çevresinde Koştuk)
2. çevreleyen: There is a fence around the garden. (Bahçenin Çevresinde Çit Vardır)
3. Çeşitli yerler: I looked around the house for the keys.(Anahtar İçin Evin Çeşitli yerlerine Baktım)
4. Geriye: We turned around and went back home.
5. Yaklaşık olarak: He is around six km tall.(O Yaklaşık 6 Km Uzaklıkta)


At

1. de, da (Yer): at the park (Parkta)
2. an (zaman): at 6 o'clock; at Christmas
3. an (durum): at peace; at war; at rest
4. etkinlik: at work; at home; at play
5. e doğru: Look at someone; wave at someone (Birisine Bakmak , Birisine Seslenmek)

Before

1. Önce (zaman): before four o'clock; before Christmas
2. Önce (dizi): Y comes before Z in the alphabet. (Alfabede Y Z'den Önce Gelir)

Behind

1. At the back of: The little girl hid behind her mother.
2. Late: I am behind in my work.
3. Cause; origin: Who was behind that idea?

Below

1. Altında: below freezing; below sea level
2. Altında (sonra): Footnotes are provided below the text.

Beneath

1. Altında: beneath the earth

Beside

1. Yanında, bitişiğinde (fiziksel): I sit beside her in class.

Bu konuya Ait Video(lar)

 
 

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle