ingilizce cümle bağlaçları, ingilizce transitions, transitions in english, transitions words, transitions ingilizce, bağlaçlar ingilizce

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Intermediate
 

Konu : Transitions
İngilizce'de cümleleri anlam bakımından birbirinden bağlamak için "Transition" bağlaç grubu kullanılır. Bu bağlaç türünün yapısal özelliği (Gramer) şu şekildedir:

CÜMLE.BAĞLAÇ,CÜMLE

Yani; Transition bağlaçları iki cümle arasına gelerek onları anlam bakımından bağlar ve Transition bağlaç türünden hemen sonra virgül kullanmak şarttır. Daha iyi anlaşılması için aşağıda bazı örnekler vereceğim:

a) BUT (CONJUNTION)= AMA, FAKAT :  He studied hard, but he could not pass
b) HOWEVER (TRANSITION) = AMA, FAKAT = He studied hard. However, He could not pass.

********** DİKKAT ! NOKTALAMA İŞARETLERİ SİZE KPDS, TOEFL, ÜDS GİBİ SINAVLARDA İP UCU OLACAKTIR. MUTLAKA DİKKAT EDİN ******

TRANSITION BAĞLAÇLARINI ÖĞRENMEK
 Bu bağlaçlar yapısal açıdan aynıdır. yani hepsi iki cümle arasına girer, önlerinde nokta ve kendilerinden sonra virgül kullanılır. Bu bağlaçları anlamları balımından öğrenirseniz hem günlük yaşamda, hem işinizde ve hem de sıvalarda soruları kolayca çözmede başarılı olursunuz.

ÖNEMLİ NOT:
Paragraf tamamlama, cümle tamamlama, Verilen cümlenin eş anlamı, çeviri soruları gibi soru türlerini yapabilmek için mutlaka bağlaçları iyi bilmek gerekir.

ZITLIK (CONTRAST)
however, on the other hand , conversely, in contrast, nonetheless, nevetheless, even so, inspite of this I woked hard. However, I could not pass
SONUÇ (BUNAN DOLAYI)
therefore, as a consequence, as a result, consequently, for this reason, thus, hence, accordingly I did not study hard. Therefore, I failed
İLAVE FİKİR (DAHASI)
Also, In addition, further, furthermore, moreover, more and more, besides Jane is a laweyer. Besides, she is a mother to two children
SIRALAMA
First, second, third...
Firstly, secondly, thirdly...
 
ZAMANA GÖRE SIRALAMA
At first, afterwards, later, then, in the meantime, meanwhile I had breakfast this morning. Afterwards, I left for work
ÖRNEKLENDİRME
For example, for instance, to illustrate There are huge cities in Turkey. For example, İstanbul is pne pf the biggest cities in the world.

FOR EXAMPLE + CÜMLE GELİR**
SUCH AS + İSİM ( .......... such as İstanbul, Ankara and İzmir)
BENZERLİK
Similarly, correspondingly, in the same way Long viechles dirve slow down in the city centre. Simirlarly, other viechles must also keep slow
VURGU (Bir önceki anlamı güçlendirmek)
In fact, indeed, as a matter fact, actually İstanbul is one of the  biggest cities in Turkey. In fact it is the biggest city in Turkey.
AÇIKLAMA, YENİDEN ANLATMAK
In other words, put it in a different way , That is She is a vegeterian. That is, she does not eat meat
DÜZELTME
Rather He was elected to be the president. Rather, it was by chance
YOKSA
Or else,  otherwise We must hurry. Otherwise, we will be late
SONUÇ
In conclusion, briefly, in shortly, to sum up

NOT : Elbette ki İngilizcede daha fazla bağlaç vardır. ancak temel olarak bilmeniz gerekenler yukarıda sınıflandırılmış ve örneklendirilmiştir.

Bu konuya Ait Video(lar)

 
 

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle