ingilizce aktif ve pasif cümleler, ingilizce etken ve edilgen yapılar, ingilizce aktif pasif, active voice passive voice

İngilizceDersanesi.com

 

Advertisement

 

 

 

Seviye : Intermediate
 

Konu : Active Passive Voice

İngiliz gramerinde Active - Passive olarak bulunan bu yapıya etken ve edilgen cümleler denir. Cümleler ve zamanlar yerine göre active veya passive formda bulunabilirler. 

Ahmet yemek yedi. (Etken cümle)

Yemek Ahmet tarafından yenildi (Edilgen cümle) 

Aktif / Pasif konusunda  kilit nokta cümlenin öğeleri olan özne ve nesnenin iyi bilinmesidir. 

Özne / Subject
Cümle içinde işi yapan isim veya ismin yerine geçmiş zamir.
Metin went to İstanbul. (Metin İstanbul'a gitti.)  

Nesne / Object
Cümle içinde genellikle isim olan ve kimi,neyi gibi sorulara cevap veren kelimedir. 

Active Voice 

Öznenin cümledeki yüklemin aktörü olduğu cümlelere denir. Bu tip cümlelerde özne eylemi gerçekleştirendir. 

aksiyonu yapan + verb + aksiyona maruz kalan 

Hasan is singing a song. (Hasan şarkı söylüyor.) 
 

Passive Voice  

Öznenin cümledeki yüklemin hedefi olduğu cümlelere denir. "be" nin uygun biçimi ile fiilin 3. halini kullanır. Yapı olarak zamanlara göre değişik biçimler alır. Aktif bir cümleyi pasif yapmak için cümlenin nesnesini bulmak gerekir. Nesne cümlenin başına getirilir ve etken cümlenin zamanına göre tanımlanır. 

aksiyona maruz kalan +  be  +  past participle of verb +  ( by + aksiyonu yapan ) 

A song was singing. (Bir şarkı söyleniyordu.) 

Edilgen cümlelerde "by" çok kullanılır fakat her yerde kullanmak gereksiz olabilir.

Örnek/  Thieves stole my ring. --> My ring was stolen

Burada "by thieves"="hırsızlar tarafından" demek gerekli değildir çünkü önemli olan yüzüğün çalınmış olmasıdır. 

Zamanlara göre edilgen çatı örnekleri 

Active Form                    /               Passive Form

We keep the tomato here.    / The tomato is kept here.

We are keeping the tomato here.   / The tomato is being kept here.

We have kept the tomato here.  / The tomato has been kept here.

We kept the tomato here.   / The tomato was kept here.

We were keeping the tomato here.  / The tomato was being kept here.

We had kept the tomato here.  / The tomato had been kept here.

We will keep the tomato here.  / The butter will be kept here.

We are going to keep the tomato here. / The tomato is going to be kept here. 

Edilgen çatı genellikle;

  • Nesnenin özneden daha önemli olduğu yerlerde.
  • Özne bilinmediğinde.
  • İşi, neyin ve kimin yaptığı önemsiz olduğunda

kullanılır. 

Bu konuya Ait Video(lar)

 
 

 

 

Konu Akışları

   

 

 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle